Novo Novo Aling Conel 212 OG serijski prekidač 10A IP55 bijeli

212 OG serijski prekidač 10A IP55 bijeli

Šifra: 212

Novo Novo Aling Conel 214 OG naizmjenični prekidač 10A IP55 bijeli

214 OG naizmjenični prekidač 10A IP55 bijeli

Šifra: 214

Novo Novo Aling Conel 225 OG jednopolni prekidač 16A IP55 bijeli

225 OG jednopolni prekidač 16A IP55 bijeli

Šifra: 225

Novo Novo Aling Conel 2411.00 OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP44 bijela

2411.00 OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP44 bijela

Šifra: 2411.00

Novo Novo Aling Conel 2411.1A OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP44 siva/antracit

2411.1A OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP44 siva/antracit

Šifra: 2411.1A

Novo Novo Aling Conel 2412.00 OG utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom IP44 bijela

2412.00 OG utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom IP44 bijela

Šifra: 2412.00

Novo Novo Aling Conel 243.00 OG utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom IP44 bijela

243.00 OG utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom IP44 bijela

Šifra: 243.00

Novo Novo Aling Conel 243.1A OG utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom IP44 siva/antracit

243.1A OG utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom IP44 siva/antracit

Šifra: 243.1A

Novo Novo Aling Conel 251.00 OG jednopolni prekidač 10A bijeli

251.00 OG jednopolni prekidač 10A bijeli

Šifra: 251.00

Novo Novo Aling Conel 252.00 OG serijski prekidač 10A bijeli

252.00 OG serijski prekidač 10A bijeli

Šifra: 252.00

Novo Novo Aling Conel 253.00 OG naizmjenični prekidač 10A bijeli

253.00 OG naizmjenični prekidač 10A bijeli

Šifra: 253.00

Novo Novo Aling Conel 253.1A OG naizmjenični prekidač 10A siva/antracit

253.1A OG naizmjenični prekidač 10A siva/antracit

Šifra: 253.1A

Novo Novo Aling Conel 254.00 OG ukrsni - križni prekidač 10A bijeli

254.00 OG ukrsni - križni prekidač 10A bijeli

Šifra: 254.00

Novo Novo Aling Conel 255I.00 OG taster svjetla sa indikacijskom lampicom 10A bijeli

255I.00 OG taster svjetla sa indikacijskom lampicom 10A bijeli

Šifra: 255I.00

Novo Novo Aling Conel 255I.1A OG taster svjetla sa indikacijskom lampicom 10A siva/antracit

255I.1A OG taster svjetla sa indikacijskom lampicom 10A siva/antracit

Šifra: 255I.1A

Novo Novo Aling Conel 256I.00 OG taster zvona sa indikacijom 10A bijeli

256I.00 OG taster zvona sa indikacijom 10A bijeli

Šifra: 256I.00

Novo Novo Aling Conel 256I.1A OG taster zvona sa indikacijom 10A siva/antracit

256I.1A OG taster zvona sa indikacijom 10A siva/antracit

Šifra: 256I.1A

Novo Novo Aling Conel 257.00 OG taster za roletne 10A bijeli

257.00 OG taster za roletne 10A bijeli

Šifra: 257.00

Novo Novo Aling Conel 257.1A OG taster za roletne siva/antracit

257.1A OG taster za roletne siva/antracit

Šifra: 257.1A

Novo Novo Aling Conel 2591.00 OG jednopolni prekidač sa indikacijom 16A bijeli

2591.00 OG jednopolni prekidač sa indikacijom 16A bijeli

Šifra: 2591.00

Novo Novo Aling Conel 2711.1A OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP55 siluminska siva/antracit

2711.1A OG utičnica monofazna sa polikarbonatskim jezgrom IP55 siluminska siva/antracit

Šifra: 2711.1A

© 2024 - Monti d.o.o. - Zvornik All Rights Reserved