Proizvodi Proizvođača

Schneider Electric

Kompanija Schneider Electric, globalni specijalist za upravljanje energijom i automatizaciju jedna je od ekološki najosvještenijih kompanija u svijetu – uvrštena je na listu 2016 Global 100 Most Susta

Novo Novo Schneider Electric 13175 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 98x248 mm sa 1 otvorom i 4 modula

13175 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 98x248 mm sa 1 otvorom i 4 modula

Šifra: 13175

Novo Novo Schneider Electric 13179 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 236x460 mm sa 4 otvora i 8 modula

13179 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 236x460 mm sa 4 otvora i 8 modula

Šifra: 13179

Novo Novo Schneider Electric 13180 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 340x335 mm sa 3 otvora i 12 modula

13180 Kaedra zidni plastični ormar za utičnice 340x335 mm sa 3 otvora i 12 modula

Šifra: 13180

Novo Novo Schneider Electric 13193 Kaedra zidni plastični ormar 448x460 mm sa 18 modula

13193 Kaedra zidni plastični ormar 448x460 mm sa 18 modula

Šifra: 13193

Novo Novo Schneider Electric 28900 Kompaktna rastavna sklopka KS INS40 40A 3P

28900 Kompaktna rastavna sklopka KS INS40 40A 3P

Šifra: 28900

Novo Novo Schneider Electric 28901 Kompaktna rastavna sklopka KS INS40 40A 4P

28901 Kompaktna rastavna sklopka KS INS40 40A 4P

Šifra: 28901

Novo Novo Schneider Electric 28902 Kompaktna rastavna sklopka KS INS63 63A 3P

28902 Kompaktna rastavna sklopka KS INS63 63A 3P

Šifra: 28902

Novo Novo Schneider Electric 28903 Kompaktna rastavna sklopka KS INS63 63A 4P

28903 Kompaktna rastavna sklopka KS INS63 63A 4P

Šifra: 28903

Novo Novo Schneider Electric 28904 Kompaktna rastavna sklopka KS INS80 80A 3P

28904 Kompaktna rastavna sklopka KS INS80 80A 3P

Šifra: 28904

Novo Novo Schneider Electric 28905 Kompaktna rastavna sklopka KS INS80 80A 4P

28905 Kompaktna rastavna sklopka KS INS80 80A 4P

Šifra: 28905

Novo Novo Schneider Electric 28908 Kompaktna rastavna sklopka KS INS100 100A 3P

28908 Kompaktna rastavna sklopka KS INS100 100A 3P

Šifra: 28908

Novo Novo Schneider Electric 28910 Kompaktna rastavna sklopka KS INS125 125A 3P

28910 Kompaktna rastavna sklopka KS INS125 125A 3P

Šifra: 28910

Novo Novo Schneider Electric 28912 Kompaktna rastavna sklopka KS INS160 160A 3P

28912 Kompaktna rastavna sklopka KS INS160 160A 3P

Šifra: 28912

Novo Novo Schneider Electric 29450 Pomoćni kontaktni blok OF/SD/SDE/SDV

29450 Pomoćni kontaktni blok OF/SD/SDE/SDV

Šifra: 29450

Novo Novo Schneider Electric 31106 Kompaktna rastavna sklopka KS INS250 250A 3P

31106 Kompaktna rastavna sklopka KS INS250 250A 3P

Šifra: 31106

Novo Novo Schneider Electric 31110 Kompaktna rastavna sklopka KS INS400 400A 3P

31110 Kompaktna rastavna sklopka KS INS400 400A 3P

Šifra: 31110

Novo Novo Schneider Electric 81182 Industrijska utičnica 63A 3P+E na zid IP67

81182 Industrijska utičnica 63A 3P+E na zid IP67

Šifra: 81182

Novo Novo Schneider Electric 81183 Industrijska utičnica 63A 3P+N+E na zid IP67

81183 Industrijska utičnica 63A 3P+N+E na zid IP67

Šifra: 81183

Novo Novo Schneider Electric 81195 Industrijska utičnica 125A 3P+N+E na zid IP67

81195 Industrijska utičnica 125A 3P+N+E na zid IP67

Šifra: 81195

Novo Novo Schneider Electric 81382 Industrijski utikač 63A 3P+E na kabal IP67

81382 Industrijski utikač 63A 3P+E na kabal IP67

Šifra: 81382

Novo Novo Schneider Electric 81383 Industrijski utikač 63A 3P+N+E na kabal IP67

81383 Industrijski utikač 63A 3P+N+E na kabal IP67

Šifra: 81383

Novo Novo Schneider Electric 81395 Industrijski utikač 125A 3P+N+E na kabal IP67

81395 Industrijski utikač 125A 3P+N+E na kabal IP67

Šifra: 81395

Novo Novo Schneider Electric 81495 Industrijska utičnica 125A 3P+N+E na kabal IP67

81495 Industrijska utičnica 125A 3P+N+E na kabal IP67

Šifra: 81495

Novo Novo Schneider Electric 81683 Industrijska utičnica 63A 3P+N+E na panel IP67

81683 Industrijska utičnica 63A 3P+N+E na panel IP67

Šifra: 81683

Novo Novo Schneider Electric A9A26476 Naponski okidač iMX 100-415V AC

A9A26476 Naponski okidač iMX 100-415V AC

Šifra: A9A26476

Novo Novo Schneider Electric A9A26478 Naponski okidač iMX 12-24V AC

A9A26478 Naponski okidač iMX 12-24V AC

Šifra: A9A26478

Novo Novo Schneider Electric A9A26924 Pomoćni kontakt iOF 1 C/O  AC/DC

A9A26924 Pomoćni kontakt iOF 1 C/O AC/DC

Šifra: A9A26924

Novo Novo Schneider Electric A9A26927 Pomoćni kontakt za signalizaciju greške iSD - 1 C/O - AC/DC

A9A26927 Pomoćni kontakt za signalizaciju greške iSD - 1 C/O - AC/DC

Šifra: A9A26927

Novo Novo Schneider Electric A9A26929 Pomoćni kontakt iOF/SD+OF 2OC AC/DC

A9A26929 Pomoćni kontakt iOF/SD+OF 2OC AC/DC

Šifra: A9A26929

Novo Novo Schneider Electric A9F73106 Automatski osigurač 6A 10kA Tip B 1P

A9F73106 Automatski osigurač 6A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73106

Novo Novo Schneider Electric A9F73110 Automatski osigurač 10A 10kA Tip B 1P

A9F73110 Automatski osigurač 10A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73110

Novo Novo Schneider Electric A9F73116 Automatski osigurač 16A 10kA Tip B 1P

A9F73116 Automatski osigurač 16A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73116

Novo Novo Schneider Electric A9F73120 Automatski osigurač 20A 10kA Tip B 1P

A9F73120 Automatski osigurač 20A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73120

Novo Novo Schneider Electric A9F73125 Automatski osigurač 25A 10kA Tip B 1P

A9F73125 Automatski osigurač 25A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73125

Novo Novo Schneider Electric A9F73132 Automatski osigurač 32A 10kA Tip B 1P

A9F73132 Automatski osigurač 32A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73132

Novo Novo Schneider Electric A9F73140 Automatski osigurač 40A 10kA Tip B 1P

A9F73140 Automatski osigurač 40A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73140

Novo Novo Schneider Electric A9F73150 Automatski osigurač 50A 10kA Tip B 1P

A9F73150 Automatski osigurač 50A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73150

Novo Novo Schneider Electric A9F73163 Automatski osigurač 63A 10kA Tip B 1P

A9F73163 Automatski osigurač 63A 10kA Tip B 1P

Šifra: A9F73163

Novo Novo Schneider Electric A9F73306 Automatski osigurač 6A 10kA Tip B 3P

A9F73306 Automatski osigurač 6A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73306

Novo Novo Schneider Electric A9F73310 Automatski osigurač 10A 10kA Tip B 3P

A9F73310 Automatski osigurač 10A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73310

Novo Novo Schneider Electric A9F73316 Automatski osigurač 16A 10kA Tip B 3P

A9F73316 Automatski osigurač 16A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73316

Novo Novo Schneider Electric A9F73320 Automatski osigurač 20A 10kA Tip B 3P

A9F73320 Automatski osigurač 20A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73320

Novo Novo Schneider Electric A9F73325 Automatski osigurač 25A 10kA Tip B 3P

A9F73325 Automatski osigurač 25A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73325

Novo Novo Schneider Electric A9F73332 Automatski osigurač 32A 10kA Tip B 3P

A9F73332 Automatski osigurač 32A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73332

Novo Novo Schneider Electric A9F73340 Automatski osigurač 40A 10kA Tip B 3P

A9F73340 Automatski osigurač 40A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73340

Novo Novo Schneider Electric A9F73350 Automatski osigurač 50A 10kA Tip B 3P

A9F73350 Automatski osigurač 50A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73350

Novo Novo Schneider Electric A9F73363 Automatski osigurač 63A 10kA Tip B 3P

A9F73363 Automatski osigurač 63A 10kA Tip B 3P

Šifra: A9F73363

Novo Novo Schneider Electric A9F74102 Automatski osigurač 2A 10kA Tip C 1P

A9F74102 Automatski osigurač 2A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74102

Novo Novo Schneider Electric A9F74104 Automatski osigurač 4A 10kA Tip C 1P

A9F74104 Automatski osigurač 4A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74104

Novo Novo Schneider Electric A9F74106 Automatski osigurač 6A 10kA Tip C 1P

A9F74106 Automatski osigurač 6A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74106

Novo Novo Schneider Electric A9F74110 Automatski osigurač 10A 10kA Tip C 1P

A9F74110 Automatski osigurač 10A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74110

Novo Novo Schneider Electric A9F74116 Automatski osigurač 16A 10kA Tip C 1P

A9F74116 Automatski osigurač 16A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74116

Novo Novo Schneider Electric A9F74120 Automatski osigurač 20A 10kA Tip C 1P

A9F74120 Automatski osigurač 20A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74120

Novo Novo Schneider Electric A9F74125 Automatski osigurač 25A 10kA Tip C 1P

A9F74125 Automatski osigurač 25A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74125

Novo Novo Schneider Electric A9F74132 Automatski osigurač 32A 10kA Tip C 1P

A9F74132 Automatski osigurač 32A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74132

Novo Novo Schneider Electric A9F74140 Automatski osigurač 40A 10kA Tip C 1P

A9F74140 Automatski osigurač 40A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74140

Novo Novo Schneider Electric A9F74150 Automatski osigurač 50A 10kA Tip C 1P

A9F74150 Automatski osigurač 50A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74150

Novo Novo Schneider Electric A9F74163 Automatski osigurač 63A 10kA Tip C 1P

A9F74163 Automatski osigurač 63A 10kA Tip C 1P

Šifra: A9F74163

Novo Novo Schneider Electric A9F74302 Automatski osigurač 2A 10kA Tip C 3P

A9F74302 Automatski osigurač 2A 10kA Tip C 3P

Šifra: A9F74302

Novo Novo Schneider Electric A9F74306 Automatski osigurač 6A 10kA Tip C 3P

A9F74306 Automatski osigurač 6A 10kA Tip C 3P

Šifra: A9F74306

© 2023 - Monti d.o.o. - Zvornik All Rights Reserved